Issues of intersystem transformations in the czech republic

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У дослідженні використано результати супутникових спостережень для цілей земельного кадастру. З опрацювання результатів супутникових спостережень отримано координати пунктів у глобальній системі координат ETRS89. їх інтерполяційне перетворення в кадастрову систему координат S - SK , яка використовується в Чеській республіці, виконано двома методами: за допомогою трансформаційних степеневих поліномів та за допомогою тривимірного перетворення координат Бурші-Вольфа. Одержані результати показали, що вищу точність перетворення дають трансформаційні поліноми. В исследовании использованы результаты спутниковых наблюдений, проведенных для земельного кадастра. В результате обработки спутниковых наблюдений получены координаты пунктов в глобальной системе координат ETRS89. Их интерполяционное преобразование в кадастровую систему координат S-SK, которая применяется в Чешской республике, проведено двумя методами: с помощью степенных полиномов и с использованием трёхмерного преобразования Бурша-Вольфа. Полученные результаты показали, что высшую точность преобразования дают трансформационные полиномы.

Description

Keywords

St.Stephen Datum of Cadastre Coordinates, ETRS89, coordinate transformation, Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network

Citation

Stankova H. Issues of intersystem transformations in the czech republic / H. Stankova // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 2 (20). – С. 81–88. – Bibliography: 20 titles.