Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто функціювання синонімії та варіантності в комп’ютерній термінології. Проаналізовано різновиди синонімних пар та варіантних форм, з’ясовано характер синонімних відношень термінів цієї галузі. Дослідження дає можливість виявити особливості синонімії та варіантності в сучасній комп’ютерній термінології та простежити тенденцію розвитку таких явищ, а також сприяє вивченню шляхів і способів унормування термінних синонімів і варіантів. The functioning of synonymy and variability in computer terminology have been examined in the article. Types of synonymous pairs and variant forms have been analyzed, the character of the synonymous relations between the terms of this branch have been reviewed. The investigation enables to reveal the peculiarities of the synonymy and variability in modern computer terminology, to follow the development tendency of these phenomenon, and contributes to the observation of ways and means of normalization of synonymous terms and variants.

Description

Keywords

українська мова, комп’ютерна термінологія, синонімні терміни, лексичні синоніми, синоніми-дублети, морфолого-синтаксичні синоніми, правописні варіанти, словотвірні варіанти, абревіатури, Ukrainian language, computer terminology, synonymic terms, lexical synonyms, synonyms-doublets, lexical-semantic synonyms, morpho-syntactic synonyms, orthographic variants, wordforming variants, abbreviation

Citation

Ментинська І. Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології / Ірина Ментинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2015. – № 817. – С. 68–72. – Бібліографія: 12 назв.