Підвищення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості на засадах логістики

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглянуто питання внеску логістики у забезпечення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості та збереження їхніх конкурентних переваг. Визначено основну мету створення та стратегічне завдання логістичних ланцюгів з огляду на необхідність формування конкурентних переваг. Представлені активовані логістикою показники конкурентоспроможності (найвищий рівень ринкової доступності товарів та низький рівень їх морального зношування); способи досягнення логістичними ланцюгами конкурентних переваг на ринку (забезпечення високої якості виконання процесів у логістичному ланцюзі; зменшення витрат; швидке реагування на зміни попиту; забезпечення надійності виконання процесів у логістичному ланцюзі). The issue of logistics in securing the competitiveness of value chains and the formation of their competitive advantages. The basic purpose of creation and the strategic task of logistics chains taking into account the necessity of formation of competitive advantages. Presented indicators of competitiveness, the dominant influence on who has a logistics (the highest level of market access to goods and their low moral depreciation); ways to achieve logistic chains competitive advantages on the market (provision of high-quality performance of processes in the logistics chain; cost reduction; rapid response to changes in demand; the reliability of the processes in the supply chain).
Description
Keywords
конкурентоспроможність, конкурентні переваги, логістика, ланцюги створення вартості, competitiveness, competitive advantages, logistics, value chain
Citation
Шандрівська О. Є. Підвищення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості на засадах логістики / О. Є. Шандрівська, Н. С. Косар, Н. В. Чорнописька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 188–192. – Бібліографія: 9 назв.