Інноваційні рішення у фармацевтичній логістиці

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено стратегії розвитку логістики фармацевтичних підприємств та обґрунтовано напрями сучасних інноваційних рішень, адаптованих до особливостей цієї галузі з урахуванням елементів гуманітарної логістики. Окреслено об’єкти логістичних рішень у процесі удосконалення дистрибуційної мережі фармацевтичного підприємства. The strategies of pharmaceutical enterprises logistics development are investigated; the directions of modern innovative solutions adapted to the peculiarities of this industry according to principals of humanitarian logistics are proved. The objects of logistics solutions in the process of pharmaceutical enterprises distribution network improvement are described.

Description

Keywords

фармацевтичний продукт, логістичні рішення, ланцюг поставок, інформаційні технології, гуманітарна логістика, pharmaceutical product, logistics solution, supply chain, informational technology, humanitarian logistics

Citation

Крикавський Є. В. Інноваційні рішення у фармацевтичній логістиці / Є. В. Крикавський, І. С. Рикованова, Л. А. Янковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 222–231. – Бібліографія: 12 назв.