Modification of the impregnating pitch by phenolic fraction of coal tar

Date

2019-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Представлено результати досліджень модифікації органічної маси просочувального пеку кам’яно- вугільною смолою низького ступеня піролізованості. Вивчено процеси, які формують експлуатаційні властивості пеку в технології просочення графітованих електродів. Встановлено особливості впливу модифікуючої добавки на якісні характе- ристики пеку і його груповий склад. Даний технологічний підхід дає можливість інтенсифікувати процес просочення заготовок для графітованних електродів.
The paper presents the investigation results of the organic mass modification of the impregnating pitch of coal tar with low pyrolysis degree. The processes that form the pitch operational properties in the impregnation technology of graphitized electrodes were studied. Specific features of the modifying additive effect on the quality characteristics of the pitch and its group composition were established. Such technological approach makes it possible to intensify the impregnation process of blanks for graphitized electrodes.

Description

Keywords

пек просочувальний, фенольна фракція, модификація, груповий склад, низькопіролізована кам’яновугільна смола, impregnating pitch, phenolic fraction, modification, group composition, low-pyrolyzed coal tar

Citation

Starovoit M. Modification of the impregnating pitch by phenolic fraction of coal tar / Mariia Starovoit // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 107–111.