Злиття та поглинання: українські реалії

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Description

Висвітлено особливості процесів злиття і поглинання на сучасному етапі, оцінено основні тенденції на ринку злиттів та поглинань в Україні, проаналізовано основні напрями консолідаційних процесів вітчизняних підприємств. Обґрунтовано доцільність здійснення угод із злиттів та поглинань. Проаналізовано мотиви злиттів та поглинань. Запропоновано заходи з вдосконалення процесів злиттів та поглинань та оцінено майбутні перспективи українського ринку. The features of processes of mergers and acquisition are reflected on a modern stage, basic tendencies at the market of M&A are appraised in Ukraine, and basic directions of consolidation processes of domestic enterprises are analyzed. Expedience of realization of M&A agreements is grounded. The M&A reasons are analyzed. Measures are offered on perfection of M&A processes and the future prospects of the Ukrainian market are appraised.

Keywords

Citation

Дейнека Ю. П. Злиття та поглинання: українські реалії / Ю. П. Дейнека // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 68–74. – Бібліографія: 11 назв.