Виготовлення і властивості шаруватих ферогранатових структур

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Описано режими вирощування і фізичні властивості багатошарових ферогранатових структур, до складу яких входять плівки залізо-ітрієвого гранату і заміщених феритів-гранатів. Шаруваті структури виготовляли методом рідкофазної епітаксії на підкладках з галій-гадолінієвого гранату. Плівки досліджували за допомогою феромагнітного резонансу та інтерференції магніто-статичних хвиль. The growth regime and physical properties of multi-layered ferrogarnet structures that consist of films of iron-yttrium garnet and replaced ferrite-garnet are described. Layered structures were formed by method of liquid phase epitaxy on the gallium-gadolinium substrates. These films were investigated by ferromagnetic resonance and interference of magnetostatic waves.

Description

Keywords

Citation

Виготовлення і властивості шаруватих ферогранатових структур / С. О. Юр’єв, С. І. Ющук, В. Й. Ніколайчук, П. С. Костюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 393 : Елементи теорії та прилади твердої електроніки. – С. 33–36. – Бібліографія: 12 назв.