Розроблення методу ідентифікування стадії життєвого циклу підприємства

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано застосування інтегрального підходу до визначення стадії життєвого циклу підприємства. Розроблено методи розрахунку часткових та загальних інтегральних показників стадії життєвого циклу на основі врахування найінформативніших показників фінансового стану підобласті та ідентифіковано відповідні стадії життєвого циклу. The use of an integrated approach in the determination of a life cycle stage of an enterprise is proposed. The methods for the calculation of local and general integrated indicators of the stage of an enterprise’s life cycle based on the most informative indicators of the financial state of an enterprise are developed. The calculations on the example of food industry enterprises of Lviv region are carried out.

Description

Keywords

банкрутство, життєвий цикл підприємства, інтегральний показник, оцінювання діяльності, фінансовий стан, bankruptcy, life cycle, integral indicator, performance measurement, financial state

Citation

Стеців С. Р. Розроблення методу ідентифікування стадії життєвого циклу підприємства / С. Р. Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 217–222. – Бібліографія: 13 назв.