Екогомологічні засади маркетингу, логістики і менеджменту в національній економіці

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Вперше розглядається місце і роль екогомології, науки про органічність розвитку людини і довкілля в системі маркетингу, логістики і менеджменту з врахуванням особливостей економіки України. На основі наукових аргументацій і реалій української дійсності доводиться необхідність врахування екогомологіч- них засад економічного розвитку у маркетинговій і менеджментській діяльності на сучасному етапі. In this article for the first time is under review the place and role of the ecohomology, the science about organic of development of human being and environment - in system of marketing, logistics and management taking into account the Ukraine economy’s specifics. The necessity of taking into account the ecomologic data of the economic development in marketing and management today is proved on the base of scientific arguments and realities of the Ukrainian life.

Description

Keywords

Citation

Злупко С. М. Екогомологічні засади маркетингу, логістики і менеджменту в національній економіці / С. М. Злупко, О. С. Мельниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 416 : Логістика. – С. 48–52. – Бібліографія: 9 назв.