Модель системи охорони сільськогосподарських земель від водної ерозії

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Для оптимізації системи охорони сільськогосподарських земель використано метод аналізу ієрархій. Визначено найвпливовіші фактори розвитку водноерозійних процесів та найефективніші заходи захисту сільськогосподарських земель. Для оптимизации системы охраны сельскохозяйственных земель используетса метод анализа иерархий. Определены наиболее весомые факторы развития водноэрозионных процессов и наиболее влияющие мероприятия защиты сельскохозяйственных земель. To optimize the system of protection of agricultural lands the method of analysis of hierarchies has been used. The most influential factors to develop water erosion processes and the most effective measures the protect agricultural lands have been determinant.
Description
Keywords
водна ерозія, модель, система охорони земель, ієрархія, пріоритет
Citation
Швець О. Модель системи охорони сільськогосподарських земель від водної ерозії / О. Швець, О. Дмитрів, П. Черняга // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 248–251. – Бібліографія: 9 назв.