Investigation of molybdate ion sorption on the sorbent from industrial waste

Abstract

Описано результати дослідження залежнос- ті сорбції молібдену(VI) від складу спільно висаджених гідрокси- дів (СОГ) заліза і марганцю, значення рН розчинів і сольового фону. Для отримання гідроксидів використовувалися промислові відпадки – залізний купорос FeSO4·7H2O (відпадки виробництва пігментного діоксиду титану) і марганцевий купорос MnSO4·5H2O, отриманий з відпадків виробництва гідрохінону.
The dependence of molybdate ion sorption in co-precipitated iron and manganese hydroxides (CPH) on the value of pH solutions and the salt background has been described. Industrial wastes of manganese sulfate MnSO4·5H2O (from hydroquinone production) and iron sulfate FeSO4·7H2O (waste production of titanium dioxide pigment) were used for the obtaining of CPH hydroxides.

Description

Keywords

промислові відпадки, спільно висаджені гідроксиди, сорбенти, залізний купорос, марганцевий купорос, industrial waste, co-precipitated hydroxides, sorbents, iron sulfate, manganese sulfate

Citation

Vaziyeva A. Investigation of molybdate ion sorption on the sorbent from industrial waste / Alisa Vaziyeva, Oksana Pavlenko // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 3. — P. 291–295.