Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено напрями оптимізації додрукарської підготовки видань у поліграфічно- орієнтованій мережевій інфраструктурі. Викладено концептуальні методи підготовки багатоавторного видання у середовищі комп’ютерно-видавничої системи, які надають авторам безпосередній обмежений одночасний доступ до виділеної персоналізованої області, визначеної у структурі електронної публікації. Researched directions of optimization of pre-press preparation of editions in the printing oriented network infrastructure. Outlined conceptual methods of preparation multi-author's editions in the environment of computer publishing system that provide for authors direct limited and simultaneous access to a dedicated personalized area identified in the structure of electronic publication.

Description

Keywords

комп’ютерно-видавничі системи, область доступу, прикладний ресурс, інтерфейс як сервіс, комунікаційні середовища, хмаринна інфраструктура, desktop publishing systems, access area, applied resource, interface as service, communication environments, cloud infrastructure

Citation

Нерода Т. В. Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань / Т. В. Нерода, Р. В. Олійник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 830. – С. 116–122. – Бібліографія: 16 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By