Автоматичне генерування ефективних алгоритмів ДКП-II на основі циклічних згорток

Abstract

Розглянуто програмну реалізацію дискретного косинусного перетворення другого типу ДКП-II на основі циклічних згорток. Визначено етапи автоматичного генерування ефективних алгоритмів для обчислення ДКП-II довільного обсягу N. Алгоритм ДКП-II має швидшу програмну реалізацію для коротких обсягів порівняно з відомою бібліотекою FFTW.
Program of efficient implementation the discrete cosine transform of type-II using cyclic convolutions have been considered. The stages of automatic code generation the algorithms for the computation of DCT-II an arbitrary size N have been determined. The algorithm of DCTII presents a better program performance for short sizes of transform, than known FFTW library.

Description

Keywords

дискретне косинусне перетворення (ДКП), блочно-циклічна структура, твірний масив, циклічна згортка, автоматичне генерування алгоритмів, discrete cosine transform (DCT), block-circular structure, hashing array, cyclic convolution, program implementation, automatic code generation

Citation

Процько І. О. Автоматичне генерування ефективних алгоритмів ДКП-II на основі циклічних згорток / І. О. Процько, Р. В. Рикмас // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 120–124.