Особливості процесу доказування в наказному провадженні

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено особливості доказування у наказному провадженні. Проаналізовано судову практику щодо документів, якими підтверджується кожна із вимог, за якою може бути видано судовий наказ. Констатовано, що етап подання доказів у наказному провадженні, на відміну від позовного, збігається із моментом подання заяви про видачу судового наказу. Документарність як ознака наказного провадження характерна тільки до моменту оскарження судового наказу боржником. Для боржника процес доказування розпочинається з моменту отримання копії судового наказу, якщо ним подаватиметься заява про скасування судового наказу. Исследованы особенности доказывания у приказном производстве. Проанализирована судебная практика, касающаяся документов, подтверждающих каждое из требований, по которому может быть выдан судебный приказ. Констатировано, что этап предоставления доказательств у приказном производстве, в отличие от искового, сливается с моментом подачи заявления о выдаче судебного приказа. Документарность, как признак приказного производства, характерный только до момента обжалования судебного приказа должником. Для должника процесс доказывания начинается с момента получения копии судебного приказа, если он будет подавать заявление об отмене судебного приказа. The features of proof process are investigational in ordering proceedings. Judicial practice is analyzed in relation to proofs that are confirming each of claims according to which the forensic order can be issued. It is established, that the stage of presentation of proofs in ordering proceedings, unlike a lawsuit, gathers with the moment of presentation of statement about delivery of order of court. Such sign of ordering proceedings as a documentary is peculiar only to the moment of debtor’s appeal of forensic order. For a debtor the proof process begins from the moment when he receipts a copy of forensic order, if he will appeal of forensic order.

Description

Keywords

докази, судовий наказ, безспірність, документи, вимога, за якою може бути виданий судовий наказ, доказательства, судебный приказ, бесспорность, документы, требование, по которому может быть выдан судебный приказ, proofs, forensic order, indisputability, documents, claims according to which the forensic order can be issued

Citation

Навроцька Ю. Особливості процесу доказування в наказному провадженні / Ю. Навроцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 431–440. – Бібліографія: 16 назв.