Дослідження характеристик резистивних термоперетворювачів методом їх внутрішнього збудження

No Thumbnail Available
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Наведено основні методи визначення динамічних характеристик резистивних перетворювачів температури Зроблено огляд найпоширеніших тестів PRBS, MBS, LCSR, а також SH, що використовуються при ідентифікації динамічних властивостей перетворювачів Проаналізовано можливість застосування нагрівання електричним струмом (внутрішнього збудження) для діагностування статичної характеристики перетворювача і його калібрування в умовах експлуатації без демонтажу його з об’єкта. Сформульовані основні задачі та проблеми досліджень статичних характеристикрезистивних термоперетворювачів методом їх внутрішнього збурення. Приведены основные методы определения динамических характеристик резистивних преобразователей температуры. Сделан обзор наиболее распространенных тестов PRBS, MBS, LCSR, а также SH, которые используются при идентификации динамических свойств преобразователей Обсуждена возможность использования нагревания електрическим током (внутреннего возбуждения) для диагностики статической характеристики преобразователя и его калибровки в условиях эксплуатации без его демонтажа с объекта Сформулированы основные задачи и проблемы исследований статических характеристик резистивных термопреобразователей методом их внутреннего возбуждения. In this article the basic methods of the determination of dynamic characteristic of resistance temperature detectors were presented. The revue of the basis heating tests PRBS, MBS, LCSR and SH, that are used for dynamic sensor identification, is prepared. The possibility of the using of the resistive sensor heating by electrical current for diagnostic and control of its static characteristic and also its in-situ calibration, without disassembling is discussed. The main tasks and problems of the resistive sensor static characteristic investigation by g by electrical current heating are formulated.
Description
Keywords
Citation
Войтурський Я. Дослідження характеристик резистивних термоперетворювачів методом їх внутрішнього збудження / Я. Войтурський, А. Ковальчик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – Випуск 58. – С. 79–83. – Бібліографія: 14 назв.