Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено сутність політичної опозиції як інституту демократичної політичної системи та легальної форми суспільної протидії в умовах демократичного політичного режиму. Політична опозиція роглядається як важливий фактор стабільності демократичної політичної системи та дієвий механізм забезпечення альтернативності й конкурентності під час здобуття та здійснення влади. Систематизовано теоретико-методологічні підходи до визначення категорії “політична опозиція” та розмежовано поняття опозиції як політичного інституту та як форми суспільного протесту. Розглянуто теоретичні підходи до класифікації політичної опозиції. Проаналізовано механізми взаємодії із владою та визначено фактори ефективності функціонування політичної опозиції. This article discloses the essence of political opposition as an institute of a democratic political system and as a legal form of social counteraction under the conditions of a democratic political regime. Political opposition is considered as an important factor of stability of a democratic political system and an effective mechanism of ensuring alternativeness and competition while gaining and exercising of power. Theoretical and methodological approaches to the definition of the category “political opposition” are systematized, and the conceptions of opposition as a political institute and as a form of social protest are differentiated. Theoretical approaches to the classification of political opposition are contemplated. The mechanisms of cooperation with power are analysed and the factors of effective functioning of political opposition are determined.

Description

Keywords

політична опозиція, парламентська опозиція, системна та антисистемна опозиції, демократичний режим, political opposition, parliamentary opposition, system and anti-system opposition, democratic regime

Citation

Ільницька У. Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві / У. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 22. – С. 46–53. – Бібліографія: 21 назва.