Вимоги до продуктивності процесів шифрування симетричними блоковими алгоритмами

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано особливості структурної організації симетричних блокових алгоритмів шифрування (СБАШ). Здійснено оцінку складності виконання симетричних блокових алгоритмів шифрування у типових областях застосування. Сформульовані вимоги та запропоновано вираз для оцінки продуктивності багатоканального процесора СБАШ. Оцінено складність широко вживаних алгоритмів СБАШ та визначено області доцільного використання одноканальних процесорів СБАШ. Запропоновано створювати багатоканальні процесори СБАШ, вільних від недоліків, притаманних одноканальним процесорам. The analysis of the particularities of the symmetric block encryption algorithm (SBEA) structures is considered. The estimation of the complexity of these algorithms is provided for the typical usage areas. The requirements are formulated and an expression is proposed for the performance estimation of the multichannel SBEA processor. The complexity of the wide-used SBEA is estimated as well as the appropriate usage fields for the single-channel processors are defined. The creation of the multichannel SBEA processors is proposed, such the processors have no disadvantages that have single-channel processors.

Description

Keywords

Citation

Коркішко Т. А. Вимоги до продуктивності процесів шифрування симетричними блоковими алгоритмами / Т. А. Коркішко, А. О. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 437 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 83–91. – Бібліографія: 8 назв.