Організація логістики у кластерних структурах

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Актуалізовано доцільність використання логістичного підходу у кластерних структурах. Зокрема, розглянуто роль логістики на етапах формування кластера і його безпосереднього розвитку. Cхематично наведено місце логістики у ланцюгу створення вартості у межах кластера. Основний акцент зроблено на дослідженні особливостей організації логістики всередині кластера, висвітлено поняття логістичного аутсорсингу та доведено його значення на етапі розвитку кластера. Зокрема, аргументована доцільність покладення функції щодо організації логістики у кластері та логістичного оператора відповідно до концепції 3PL. Окреслено основні функції логістичного оператора. Також розглянуто два підходи до залучення логістичного оператора у кластер, а саме – через тендер та на основі створення координаційного центру відповідно до концепції 4PL. Наведено переваги та недоліки кожного підходу. Advisability of applying logistic approach in cluster structures is actualized. In particular, the role of logistics in the stage of the cluster and its immediate stage of development is examined. The logistics position presented in the value chain within the cluster is presented. The main emphasis is on studying characteristics of logistics within the cluster. The concept of logistics outsourcing described and proved its value at the stage of the cluster. In particular, advisability of laying function of logistics in a cluster of logistics operator in accordance with the concept of 3PL argued. The basic functions of logistics operator are described. Also considered two approaches to engagement logistics operator in the cluster, namely through a tender and on the basis of a coordination center in accordance with the concept of 4PL. Given the advantages and disadvantages of each approach.

Description

Keywords

аутсорсинг, концепція 3PL, інфраструктура, кластер, логістичний підхід, логістична інфраструктура, логістичний аутсорсинг, концепція 3PL, 3PL-провайдер, 4PL-провайдер, cluster, logistic approach, logistics infrastructure, logistics outsourcing, Third Party Logistics, 3PL-provider, 4PL-provider

Citation

Похильченко О. А. Організація логістики у кластерних структурах / О. А. Похильченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 181–186. – Бібліографія: 9 назв.