Фізико-хімічні дослідження структури гумінових кислот

Abstract

На основі комплексного термічного, титриметричного та УФ/Віз-спектрального аналізів досліджено структуру та визначено вміст функціональних груп у молекулах гумінових кислот, одержаних із різної сировини – копроліту, торфу та леонардиту. Термічну стійкість речовин досліджено в повітряному середовищі в інтервалі температур 20–1000 °С. Виявлено, що в гумінових кислотах, одержаних із різної сировини, вміст аліфатичної складової є переважаючим. Зразок гумінової кислоти, отриманий із копроліту, відзначається найбільшим вмістом аліфатичних фрагментів та підвищеним вмістом кислотних груп.
Based on the complex thermal, titrimetric and UV/Vis spectral analyzes, the structure and the content of functional groups in the molecules of humic acids obtained from different raw materials – coprolite, peat and leonardite – were investigated. The thermal stability of the substances was investigated in the air in the temperature range 20–1000 °C. It has been found that the content of the aliphatic component is predominant in humic acids obtained from different raw materials. A sample of humic acid obtained from coprolite has the highest content of aliphatic fragments and increased content of acid groups.

Description

Keywords

гумінові кислоти, біополімери, термічний аналіз, УФ/Віз-спектроскопія, humic acids, biopolymers, thermal analysis, UV/Vis spectroscopy

Citation

Фізико-хімічні дослідження структури гумінових кислот / В. В. Кочубей, І. В. Семенюк, О. В. Карпенко, В. Й. Скорохода // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 22–26.