Вивчення співіммобілізації ферментних та лікарських препаратів на полімерних носіях

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджена співіммобілізація протеолітичного ферменту протеази “С” і сульфамідних препаратів на полімерних носіях. Вивчена структура одержаних полімерів і показано, що вони містять в бокових ланцюгах макромолекул полімерного носія ковалентно прищеплені ферментні та сульфамідні групи різної біологічної дії. The process coimmobilization of a proteolytic enzyme protease “С” with sulfumide compounds on the polymeric carriers was investigated. The structure of the obtained polymers was studied and was shown, that they contain in lateral circuits of macromolecules of the polymer carrier covalently bound enzyme and sulfumide groups of different biological effect.

Description

Keywords

Citation

Краюткіна О. М. Вивчення співіммобілізації ферментних та лікарських препаратів на полімерних носіях / О. М. Краюткіна, Л. С. Чуйко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 195–197. – Бібліографія: 4 назви.