Investigation of sorption/desorption processes of medical substances by combined hydrogels

Abstract

Наведено результати досліджень щодо сорбції та десорбції комбінованими поліакриламід- желатиновими гідрогелями новокаїну та лідокаїну. Показано, що сорбція/десорбція гідрогелями проходить з різною швидкістю залежно від будови та наявності функціональних груп у структурі речовин, що сорбуються. Під час дослідження десорбції лікарських речовин з полімерної матриці гідрогелю встановлено, що вивільнення новокаїну та лідокаїну відбувається доволі тривалий час, що може забезпечити їх пролонговану доставку. Розроблені гідрогелеві матеріали можуть бути використані в косметології і медицині як трансдермальні системи доставки ліків.
The article represents the results of studies of sorption and desorption of novocaine and lidocaine by combined polyacrylamide gelatinous hydrogels. The rates of sorption by hydrogels are different, depending on the structure and the presence of functional groups in the structure of absorbed substances. The study of the desorption of medicinal substances from the polymeric matrix of hydrogel showed that release of novocaine and lidocaine lasts for a long time, which can ensure their prolonged delivery. Developed hydrogel materials can be used in cosmetology and medicine, as transdermal drug delivery systems.

Description

Keywords

гідрогель, колаген, желатин, сорбція, новокаїн, лідокаїн, hydrogel, collagen, gelatin, sorption, novocaine, lidocaine

Citation

Investigation of sorption/desorption processes of medical substances by combined hydrogels / O. V. Maikovych, N. G. Nosova, O. Yu. Bordenyuk, N. V. Fihurka, S. M. Varvarenko // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 2. — С. 154–158.