Алгоритм визначення сіткових рівнянь періодичного режиму лінійних підсхем

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Запропоновано ефективний метод формування сіткових або, як їх ще називають, точкових рівнянь, що описують періодичний процес у лінійних підсхемах у випадку рівномірної сітки на періоді коливань. Запропонований метод не залежить від використаного способу одержання сіткових рівнянь і з цього погляду є універсальним. Це дозволяє значно підвищити ефективність і розширити галузь практичного застосування сіткових методів аналізу періодичних процесів у електричних колах при використанні методу підсхем. In the given work the effective method of formulation grid or is offered, as them still name, dot equations circumscribing periodic process in linear subcircuits in case of uniform of a grid on period of oscillations. The offered method does not depend on a method of deriving of the grid equations and from this point of view is universal. It allows considerably to increase efficiency and to expand area of practical application of grid methods of the analysis of periodic processes in electrical circuits for want of use of a method of subcircuits.

Description

Keywords

Citation

Совин Р. Я. Алгоритм визначення сіткових рівнянь періодичного режиму лінійних підсхем / Р. Я. Совин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 479 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 188–193. – Бібліографія: 10 назв.