Термодинаміка розчинів 2-ціано-3-[5-феніл-2-фурил]-2-пропенаміду та його похідних у ізопропанолі

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
За температурною залежністю розчинності 2-ціано-3-[5-(феніл)-2-фурил]-2-пропенаміду, 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду, 2-ціано-3-[5-(2-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду та 2-ціано-3-[5-(2нітро-4метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенаміда в ізопропанолі пораховано ентальпію та ентропію їх розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначених за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованих на 298 К, розраховано ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії та ентропії змішування при 298 К. Enthalpy and entropy of dissolution from the temperature dependence of the solubility of 2-cyano-3-[5-(phenyl)-2-furyl]-2-propenamide, 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furyl]-2-propenamide, 2-cyano-3-[5-(2-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide and 2-cyano-3-[5-(2nitro-4metylfenil)-2-furyl]-2-propenamide in isopropanol were determined. Enthalpies and entropies of mixing at 298 K were calculated using enthalpies of fusion determined by DTA analysis and were adjusted to 298 K. The influence of solvent on the solubility and magnitude of the enthalpy and entropy of mixing at 298 K were shown.
Description
Keywords
ентальпія розчинення, ентальпія змішування, ентальпія плавлення, ентропія розчинення, ентропія змішування, ентропія плавлення, 2-ціано-3-[5-(феніл)-2-фурил]-2-пропенамід; 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенамід; 2-ціано-3-[5-(2-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід;2-ціано-3-[5-(2нітро-4метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенамід, 2-ціано-3-[5-(феніл)-2-фурил]-2-пропенамід, 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенамід, 2-ціано-3-[5-(2-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід, 2-ціано-3-[5-(2нітро-4метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенамід2-furyl]-2-propenamide, enthalpy of dissolution, enthalpy of mixing, enthalpy of fusion, entropy of dissolution, entropy of mixing, entropy of fusion, 2-cyano-3-[5-(phenyl)-2-furyl]-2-propenamide, 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furyl]-2-propenamide, 2-cyano-3-[5-(2-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide; 2-cyano-3-[5-(2nitro-4metylfenil)-2-furyl]-2-propenamid
Citation
Термодинаміка розчинів 2-ціано-3-[5-феніл-2-фурил]-2-пропенаміду та його похідних у ізопропанолі / Я. А. Четвержук, В. В. Кочубей, Ю. І. Горак, В. В. Сергеєв, С. І. Герасимчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 43–47. – Бібліографія: 6 назв.