Технологія металізації гранульованої полімерної сировини

Abstract

Розроблено технологічні основи металізації гранульованої полімерної сировини. На прикладі гранульованого полівініхлоридного пластикату показана доцільність використання механічної активації полімерної поверхні для одержання на ній суцільного металевого покриття у розчинах хімічної металізації. З використанням скануючої електронної мікроскопії досліджено поверхню активованого і металізованого полівінілхлоридного пластикату. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено фазовий склад мідного покриття, одержаного на полімерній поверхні хімічним відновленням металу у розчинах металізації.
The technological bases of metallization of granular polymer raw materials were developed. The expediency of using a mechanical activation of a polymeric surface to obtain a continuous metal coating in it in solutions of chemical metallization on example of granular polyvinyl chloride plasticate is shown. The surface of activated and metalized polyvinyl chloride plasticate was investigated using a scanning electron microscopy. The phase composition of the copper coating obtained on the polymeric surface by the chemical reduction of the metal in the solutions of metallization was established with the method of X-ray diffraction analysis.

Description

Keywords

полімерні композити, полівінілхлорид, механічна активація, хімічна металізація, цинк, мідь, polymer composites, polyvinyl chloride, mechanical activation, chemical metallization, zinc, copper

Citation

Технологія металізації гранульованої полімерної сировини / В. С. Моравський, А. М. Кучеренко, І. С. Якушик, Л. Дулебова, Т. Гарбач // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 205–212. — (Високомолекулярні сполуки та композиційні матеріали).