Аналіз впливу лінгвістичних особливостей назв дисциплін на вибір окремих навчальних дисциплін студентами

Abstract

У статті проведено лінгвістичний аналіз назв окремих навчальних дисциплін, які пропонувалися студентам Національного університету “Львівська політехніка” для вибіркового вивчення. Цей аналіз ґрунтується на такій особливості поведінки, що переважно студенти здійснюють вибір навчальної дисципліни на основі її назви, оскільки назва дисципліни повинна максимально відображати суть предмета. Під час дослідження виявлено такі найпривабливіші ключові фрази, як “стартап” та “управління проектами”, які найбільш істотно впливають на рішення студентів. Тобто студенти віддавали перевагу тим дисциплінам, назви яких містять ключові фрази, пов’язані з сучасними привабливими сферами практичної діяльності.
The article provides a linguistic analysis of titles of individual academic disciplines offered students of Lviv Polytechnic National University for selective studying. This analysis is based on a peculiarity of behavior that mainly students choose a subject according to its title, because the name of the discipline should maximally reflect the essence of the subject. During the study, the most attractive key phrases such as “startup” and “project management” were found. These key phrases had the most significant impact on students’ decisions. That is, students preferred those subjects whose titles contain key phrases related to modern attractive fields of practice.

Description

Keywords

технології навчання, студент, вибіркова дисципліна, індивідуальна траєкторія навчання, навчальний план, learning technology, student, selective subject, individual learning trajectory, curriculum

Citation

Жежнич П. Аналіз впливу лінгвістичних особливостей назв дисциплін на вибір окремих навчальних дисциплін студентами / Павло Жежнич, Олександр Морушко, Наталія Химиця // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 67–74.