Зміст поняття гнучкості організації та її класифікація

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Description

Обґрунтовано механізм структуризації стратегічних цілей в системі інжинірингу логістичних проектів, наведено перелік показників для підприємств- учасників ланцюга поставок, подано приклад завдань оперативного планування в ланцюзі поставок, що пов’язані з цілями стратегічного планування функціонування ланцюга поставок, запропоновано схему підвищення вартості підприємств за допомогою концепції BSC, наведено алгоритм впровадження BSC стосовно ланцюгів поставок. Оffered the strategic aims in the system of engineering of logistic projects, the list of indexes is resulted for the enterprises-participants of chain of deliveries, set an example of tasks of the operative planning in the chain of deliveries which are related to the aims of the strategic planning of functioning of chain of deliveries, offered the chart of appreciation of value of enterprises with the help of conception of BSC, resulted the algorithm of introduction of BSC in relation to the chains of deliveries.

Keywords

Citation

Комаринець С. О. Зміст поняття гнучкості організації та її класифікація / С. О. Комаринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 87–94. – Бібліографія: 23 назви.