Політико-правові підстави та шляхи реалізації української державності у наукових працях Ростислава Лащенка

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Аналізуються погляди Р. Лащенка щодо змісту Переяславської угоди 1654 року та її наслідків для державотворчих процесів в Україні. На основі праць вченого розглядаються можливі форми державних взаємовідносин між Україною та Росією. Виділяються принципи демократизму, політичної незалежності і народоправства. R. Lashchenko's views concerning the content of 1654 Pereyaslav Treaty and its consequences for the state – creating processes in Ukraine have been analyzed. On the basis of the scientist's works possible forms of state mutual relations between Ukraine and Russia have been under review. The principles of democracy, political independence and peoples' government have been distinguished.

Description

Keywords

Citation

Івасечко О. Політико-правові підстави та шляхи реалізації української державності у наукових працях Ростислава Лащенка / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 20. – С. 13–18. – Бібліографія: 6 назв.