Третій з’їзд УТГК

Abstract

У статті подано інформацію про ІІІ з’їзд УТГК та його ухвалу.
This article provides information and decision of the Third Congress USGC.
В статье представлена информация о ІІІ съезде УОГК и его резолюция.

Description

Keywords

з’їзд УТГК, президія ГС “УТГК”, товариство

Citation

Третій з’їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 13–17.