Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовища

Abstract

Теоретично та експериментально досліджено процес екстрагування розчинної твердої фази на прикладі розчинення міді сульфату з інертного шару зернистого матеріалу. Цей процес одночасно являє собою два масообмінні процеси – розчинення та екстрагування. Описано експериментальну колонну вертикальну установку, методику проведення дослідів та аналіз міді сульфату у рідині, що виходить з колонки. Експериментально визначено коефіцієнт масовіддачі та представлено його значення безрозмірними параметрами. Складено математичну модель цього процесу та пред- ставлено розв’язки, за допомогою яких можна визначити час екстрагування на заданій висоті шару.
The process of extracting a soluble solid phase, on an example, of dissolving of copper sulfate from an inert layer of a grain material, was theoretically and experimentally investigated. This process simultaneously represents two mass-exchange processes – dissolution and extraction. The experimental vertical column equipment, the method of carrying out experiments and analysis of copper sulfate in the liquid that is coming from the column are described. The coefficient of mass deducing was experimentally determined and its value is represented by dimensionless parameters. A mathematical model of this process was made and solutions were presented, by which can be determined the extraction time at a given height of the layer.

Description

Keywords

масообмін, розчинення, екстрагування, зернистий шар, mass exchange, dissolution, extraction, grain layer

Citation

Люта О. В. Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовища / О. В. Люта, Д. М. Симак // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 165–170. — (Хімічна інженерія та екологія).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By