Амінопохідні карбазолзаміщеного 1,4-нафтохінону

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано метод одержання 2-(9Н-карбазоліл-9)-3-хлоро-1,4-нафтохінону рекцією 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону з калієвою сіллю карбазолу. Одержано аміно- та амінокислотні похідні на основі карбазольного похідного 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону. Реакцію 2-(9Н-карбазоліл-9)-3-хлоро-1,4-нафтонохінону з аміно- кислотами проводили в водному диметилсульфоксиді, а реакцію з первинними і вторинними амінами – в ацетоні. Підтверджено будову синтезованих сполук та наведено їх спектральні характеристики. Проведено мікробіологічні дослідження синтезованих сполук. The synthesis of 2-(9H-carbazol-9)-3-chloro-1,4-naphthoquinone was carried out by reaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with potassium salt of carbazole. Also amino- and amino acid derivatives of 2,3-dicloro-1,4-naphthoquinone with carbazole moiety were obtained. The reaction of 2-(9H-carbazole-9)-3-chloro-1,4-naphthoquinone with amino acids were carried out in aqueous dimethylsulfoxide and the reaction with primary and secondary amines conducted in acetone. Structure of compounds was confirmed using spectral data. Microbiological researches of synthesized compounds were carried out.

Description

Keywords

1,4-нафтохінон, аміни, карбазол, амінокислоти, 1,4-naphthoquinone, amines, carbazole, amino acids

Citation

Амінопохідні карбазолзаміщеного 1,4-нафтохінону / О. М. Фігурка, З. В. Губрій, І. І. Губицька, С. В. Хом’як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 258–263. – Бібліографія: 9 назв.