Вплив суспільно-політичних процесів у Західній Європі на відродження і формування національної свідомості української інтелігенції другої пол. Xix - поч. Xx ст.

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто питання впливу суспільно-політичних процесів в Західній Європі кін. XVIII - др. пол. XIX ст. на відродження і формування національної свідомості української інтелігенції. Значну увагу приділено етапам зародження і розвитку національної свідомості європейських народів. Розкривається значення і роль інтелігенції в утворенні, обгрунтуванні, поширенні й реалізації ідей, і зокрема національної ідеї. Проводиться думка про спільні тенденції у розвитку та національному самоусвідомленні європейської інтелігенції XIX ст. - поч. XX ст. It is considered the questions of influence of the social-political process in Western Europe of the end of 18 - the second part of 19 centure on the rebirth and forming of the national consciousness of the Ukrainian intelligentsia. Much attention is divided to revealing of the stages of appearance and development of the national consciousness of the European nations. The meaning and role of intelligentsia in the appearance of the basis, spreading and realization of ideas, separately, the nation ideas are revealed. It is holding the opinion about common tendencies in the process of development and the national consciousness in the European intelligentsia of the 19 century - the beginning of 20 century.

Description

Keywords

Citation

Перун Т. Вплив суспільно-політичних процесів у Західній Європі на відродження і формування національної свідомості української інтелігенції другої пол. Xix - поч. Xx ст. / Тарас Перун // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – Випуск 15. – С.125–130. – Бібліографія: 11назв.