The development of non-doped OLED based on donor-acceptor tetrachloropyridine-carbazole material with the emission in “deep-blue” region

No Thumbnail Available

Date

2021-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розроблення ефективних органічних світловипромінювальних діодів (OLED) на основі явища внутрішньомолекулярної термічно активованої уповільненої флуоресценції (TADF), у конструкції яких відсутні сині фосфоресцентні емітери на основі рідкоземельних металів, все ще залишається складним завданням галузі розроблення новітніх систем освітлення та OLED дисплеїв. У статті запропоновано технологічний підхід до формування такого типу OLED, емітером у якому є органічний донорноакцепторний молекулярний матеріал 9-(2,3,5,6-тетрахлоропіридин-4-іл)-9Н-карбазол (4-CzPyCl4), у якому електронна взаємодія між донорним і акцепторним фрагментами відіграє ключову роль у механізмі уповільненої флуоресценції. У конструкції розробленої світловипромінювальної гетероструктури використано пошарове формування функціональних нанорозмірних органічних плівок, на відміну від традиційних конструкцій OLED темно-синього кольору випромінювання, в яких застосовується система гість – господар. Зовнішня квантова ефективність розробленого OLED становить 2,8 %. Максимальна яскравість 3 000 кд/м2 досягається за напруги 15 В. Координати колірності CIE(x, y) 1931 становлять (0,15; 0,13), що відповідає зоні темно-синього кольору.
The development of efficient organic light emitting diodes (OLED) based on the phenomenon of intramolecular thermally activated delayed fluorescence (TADF), in the design of which there are no blue phosphorescent emitters based on rare earth metals, still remains a challenge in the development of new lighting systems and OLED displays. The article proposes a technological approach to the formation of new type of OLED, where the emitter is an organic donor-acceptor molecular material 9-(2,3,5,6-tetrachloropyridin-4-yl)-9H-carbazole (4-CzPyCl4), in which electronic interaction between the donor and acceptor fragment plays a key role in the mechanism of delayed fluorescence. The design of the developed light-emitting heterostructure uses layer-by-layer formation of functional nanosized organic films, in contrast to traditional OLED designs of dark blue color radiation, which uses a guest-host systemThe external quantum efficiency of the developed OLED is 2.8 %. The maximum brightness of 3,000 cd/m2 is reached at a voltage of 15 V. The chromaticity coordinates CIE (x, y) 1931 are (0.15, 0.13), which corresponds to the “dark blue” emitting spectral zone.

Description

Keywords

OLED, уповільнена флуоресценція, екситон, електролюмінесценція, триплетні стани, зовнішня квантова ефективність, OLED, delayed fluorescence, exciton, electroluminescence, triplet states, external

Citation

The development of non-doped OLED based on donor-acceptor tetrachloropyridine-carbazole material with the emission in “deep-blue” region / S. Kutsiy, Y. Danyliv, I. Danyliv, M. Hladun, N. Barylo, P. Stakhira, A. Fechan, V. Gorbulik // Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 1. — No 2. — P. 123–130.