Логістика виробництва і транспортні процеси: прикладні аспекти

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розкрито важливість оптимізації транспортних рішень в логістиці виробництва. На основі анкетування здійснено дослідження в автомобілебудівній галузі та окреслено проблемні місця внутрішньозаводського транспортування. Наведено результати аналізу причин та наслідків виникнення потенційних недоліків процесу транспортування за допомогою методу FMEA. Запропоновано можливі варіанти усунення зазначених недоліків. Importance of optimization transport decisions in logistic production is exposed. On the basis of questionnaire research in motor industry is carried out and problem places of inside factory transporting is outlined. The analysis of reasons and consequences of origin potential lacks transporting process by the method of FMEA is presented. Possible variants of removal the noted failings is recommended.

Description

Keywords

логістика виробництва, внутрішньозаводський транспорт, logistic of production, internal tpansport

Citation

Гірна О. Б. Логістика виробництва і транспортні процеси: прикладні аспекти / О. Б. Гірна, І. Петецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 41–46. – Бібліографія: 10 назв.