Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах

Abstract

Здійснено огляд інтерфейсів та протоколів периферійних пристроїв для вендингових автоматів, виконано їх порівняння. На основі особливостей, які наведені в порівняльній характеристиці, запропоновано реалізацію уніфікованого програмного інтерфейсу для набору цих протоколів. Описані етапи взаємодії між платою управління та виконавчими пристроями. Наведено структурну схему реалізації інтерфейсу.
In the article review of interfaces and peripheral device protocols for vending machines has been conducted and they have been compared. Based on the peculiarities shown in the comparative characteristic realization of unified program interface for the set of given protocols has been suggested. The stages of interaction between control board and actuators have been described. The structural scheme of interface realization has been shown.

Description

Keywords

вендинг, MDB, Executive, ccTalk, CCNET, SSP, уніфікований інтерфейс, vending, MDB, executive, ccTalk, CCNET, SSP, unified interface

Citation

Сало А. М. Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах / А. М. Сало, О. І. Кравець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 152–159.