Теоретико-методологічні засади класифікування географічних карт

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто основні теоретико-методологічні питання теорії класифікування географічних карт: проаналізовано визначення, поняття класифікації, її основних елементів, ознак та властивостей, властивості класифікації як системи. Усю множину властивостей об’єктів класифікування розподілено на три групи: загальні, індивідуальні та специфічні властивості. Рассмотрено основные теоретико-методологические вопросы теории классификации географических карт: анализируются определения, понятия классификации, ее основных элементов, признаки и свойства. Проведен анализ свойств классификаций как систем. Все множество свойств объектов классификации разделено на три группы: общие, индивидуальные и специфические свойства. In the article are examined basic methodological questions of theory of geographical classifications: determinations of concept of classification geographical maps are analysed, its basic elements, signs and properties. The analysis of properties of classifications is conducted as systems. All great number of properties of objects of classification parts on three groups: general, individual and specific properties.

Description

Keywords

класифікація, властивості класифікаційної системи, основа, класифікаційний об’єкт, класифікаційний елемент, класифікаційні групи, загальний принцип класифікування, ознаки класифікації

Citation

Курач Т. Теоретико-методологічні засади класифікування географічних карт / Т. Курач // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24). – С. 101-104. - Бібліографія: 8 назв.