Взаємозв’язок соціально-психологічного клімату в студентському колективі та ефективності в навчальній діяльності

Abstract

Письменник Антуан де Сент-Екзюпері висловив думку про те, що на світі немає нічого дорожчого за ті зв'язки, що з'єднують людей. У результаті порушення соціально запрогра- мованих взаємозв'язків між людьми в колек- тиві виникає несприятливий соціально-психо- логічний клімат (СПК), який можна розглядати як продукт предметно-практич- них взаємостосунків людей у процесі їх спільної діяльності, що виявляється у поведінці, довільних і мимовільних реакціях, способах спілкування. Якщо соціально-психологічний клімат є несприятливим, то це негативно відображається на роботі групи і кожного її учасника зокрема, можуть виникати відкриті конфлікти, а також загальний стан психологічного напруження.

Description

Keywords

Citation

Бойко А. Взаємозв’язок соціально-психологічного клімату в студентському колективі та ефективності в навчальній діяльності / Анастасія Бойко, Надія Панасюк // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — Том 10. — С. 23–31.