Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS Moodle

Abstract

Показано особливості проведення багатоетапного тестування з декількох предметів у дистанційному режимі з використанням складних додаткових обмежень у LMS Moodle без застосування стороннього програмного забезпечення.
The features of multi-stage testing of several objects in the remote mode with the use of complex additional restrictions in LMS Moodle without the use of third-party software was shown.

Description

Keywords

Moodle, тест, обмеження та додаткові умови, Moodle, test, restrictions and additional conditions

Citation

Чайківський Т. Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS Moodle / Тарас Чайківський, Леонід Озірковський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 98–105.