Властивості поліметилакрилатиих плівок, модифікованих малеїновою кислотою

Date

2002

Authors

Собечко, І. Б.
Волошинець, В. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджено вплив малеїнової кислоти на властивості поліметилакрилатних емульсійних плівок. Модифікацію плівок здійснювали двома способами - кополімеризацією та введенням малеїнової кислоти у готовий поліметилакрилатний латекс. Встановлено, що міцність, еластичність та водопоглинання плівок залежить від способу її модифікації. Збільшення міцності та зменшенння водопоглинання модифікованих плівок пов'язане з наявністю полярних карбоксильних груп на поверхні латексних частинок, що приводить до ущільнення структури полімеру за рахунок міжмолекулярних взаємодій. It was investigated the influence of malein acid upon the emulsion films behaviour. Modification of the films was incarnated by two methods: coporymerization and introduction of malein acid into finished polymethylacrylic latex. It was found out the solidness, elasticity and water absorbing of the films depends on the method of then: modification. Hie increasing of durability and decreasing of water absorbing of modincated fihns related to the araflabuity of polar carboxyl croupe on the latex particle surface leading to the consolidation of polymer's strucnre owing to intermolecular's interaction.

Description

Keywords

Citation

Собечко І. Б. Властивості поліметилакрилатиих плівок, модифікованих малеїновою кислотою / І. Б. Собечко, В. А. Волошинець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 61–63. – Бібліографія: 3 назви.