Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто особливості побудови операційних пристроїв для опрацювання еле- ментів трійкових полів Галуа GF(3m) у сучасній елементній базі. Показано, що вико- нання операцій над елементами трійкових полів Галуа має переваги над виконанням аналогічних операцій над елементами двійкових полів Галуа. Перехід до операцій над елементами трійкових полів Галуа дає змогу уникнути надлишковості у разі викорис- тання конфігуровних комбінаційних схем у сучасних програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС) та знизити апаратні витрати. Features of ternary Galois fields GF(3m) elements processing operation units development for modern component base considered in this article. It is shown that operations execution over ternary Galois fields elements have several advantages over binary Galois fields ones. Moving to ternary elements of Galois fields operations decreases lookup table (LUT) redundancy in modern field programmable gate arrays (FPGA) and reduce hardware costs.

Description

Keywords

трійкові поля Галуа GF(3m), помножувач, конфігурована комбінаційна схема, ternary Galois fields GF(3m), multiplier, LUT (Lookup Table)

Citation

Жолубак І. М. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі / І. М. Жолубак, А. Т. Костик, В. С. Глухов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 830. – С. 33–39. – Бібліографія: 7 назв.