Поверхнево-активні холестерилвмісні кополімери для солюбілізації ліпофільних речовин

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Синтезовано амфіфільні поверхнево-активні кополімери полі(холестерилмалеїнатко-малеїнова кислота-ко-етилтриоксіетиленметакрилати) (ХолМК-МК-ПЕМА) з різним вмістом фрагмента холестерилу взаємодією холестеролу з альтернатним кополімером полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксіетиленметакрилатом) і подальшим лужним гідролізом полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксіетилен-метакрилату) (ХолМК-МА-ПЕМА). Синтезовані кополімери утворюють водні колоїдні розчини, які здатні солюбілізувати ліпофільні речовини – судан ІІІ, куркумін, бензол. Amphiphilic surface active copolymers poly(cholesterylmaleinate-co-maleic acidcoethyltrioxyethylenemethacrylate) (CholMC-MA-PEMA) with different content of cholesteryl moeity were synthesized through interaction of cholesterol with alternative copolymer poly(maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylenemethacrylate) and followed by alkaline hydrolysis of poly(cholesterylmaleinate-co-maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylenemnthacrylate) (CholMC-MA-PEMA). The obtained copolymers form water colloid solutions which are capable of solubilizing lipophilic substances – Sudan ІІІ, curcumin, and benzene.
Description
Keywords
холестерилвмісні кополімери на основі малеїнового ангідриду, солюбілізація ліпофільних речовин, cholesteryl-containing copolymers based on maleic anhydride, solubilization of lipophilic substances
Citation
Поверхнево-активні холестерилвмісні кополімери для солюбілізації ліпофільних речовин / З. І. Демчук, М. З. Савка, В. Б. Вострес, О. Г. Будішевська, C. А. Воронов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 425–432. – Бібліографія: 14 назв.