Аналіз законодавчого забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування земель публічної власності в Україні та в деяких закордонних державах. Сформовано пропозиції щодо удосконалення цього процесу з урахуванням особливостей міського землекористування. Проанализировано нормативно-правовое обеспечения формирования земель публичной собственности в Украине и в некоторых зарубежных государствах. Сформированы предложения по совершенствованию этого процесса с учетом специфики городского землепользования. In the article the legislative basis analysis for public land ownership formation in Ukraine and some foreign countries is shown. The proposals to improve this process taking into account the specificity of urban land use are formed.
Description
Keywords
управління земельними ресурсами, законодавче забезпечення, комунальна власність, землі населених пунктів
Citation
Бухальська Т. Аналіз законодавчого забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів / Т. Бухальська, П. Черняга // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 265–270. – Бібліографія: 8 назв.