Дослідження впливу містобудівних чинників на ринкову вартість нерухомості

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто функціонування одного з основних сегментів ринку – нерухомості, що тісно пов’язана з розвитком міст. Особливу увагу приділено чинникам, що впливають на вартість нерухомості. Встановлено,що на неї впливають такі містобудівні чинники, як: економічні, просторово-функціональні, соціально-демографічні тощо. Тому їх необхідно враховувати під час визначення ринкової вартості нерухомості. Необхідно встановити кількісний зв’язок між вартістю нерухомості та містобудівними чинниками, які повинні базуватися на використанні економіко-математичних моделей оцінювання територій. Рассмотрено функционирование одного из основных сегментов рынка – недвижимости, которая тесно связана с развитием городов. Особое внимание уделено факторам, которые влияют на стоимость недвижимости. Установлено, что на него влияют такие градостроительные факторы,как экономические, пространственно-функциональные, социально-демографические и т.д. Поэтому их необходимо учитывать при определении рыночной стоимости недвижимости. Необходимо установить количественную связь между стоимостью недвижимости и градостроительными факторами, которые должны базироваться на использовании экономико-математических моделей оценки территорий. The article discusses the functioning of one of the key market segments real estate, which is closely related to urban development. Particular attention is paid to factors that affect the property value. Established that the value of real property affected by such urban factors, such as economic, spatial and functional, socio-demographic, etc. They should therefore be taken into account when determining the market value of the property. Necessary to establish a quantitative relationship between the value of real estate and urban planning factors which should be based on the use of mathematical economic models for assessing the territories.

Description

Keywords

оцінка земель, містобудівні чинники, об’єкти кадастру, рикова вартість

Citation

Губар Ю. Дослідження впливу містобудівних чинників на ринкову вартість нерухомості / Ю. Губар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22). – С. 195-199. - Бібліографія: 10 назв.