Застосування ієрархічної кластеризації для розміщення різногабаритних елементів

Abstract

Розроблено алгоритми розміщення рітогабаритних елементів на основі ієрархічної кластеризації з комбінуванням різних методів. Наведено результати порівняльного аналізу розміщення для декількох конструктивів.
The algorithm of different size elements placement on the basis of hierarchical clustering is investigated. The placement optimization with combination of various methods is developed. The comparative analysis of placement results is given.

Description

Keywords

Citation

Базилевич Р. Застосування ієрархічної кластеризації для розміщення різногабаритних елементів / Р. Базилевич, І. Щерб’юк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 80–84.