Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача

No Thumbnail Available

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

У статті зроблено огляд наукового видання про термінологічні праці видатного українського вченого-лінгвіста Олекси Горбача із термінографічної серії, яка започаткована у 2000 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» та Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.
The paper is a review of scientific publication on terminology works by Oleksa Horbach, an outstanding language scholar of the terminology series begun in 2000 by Lviv Polytechnic National University and Technical Committee of Standartization of Scientific and Technical Terminology of Derzhspozhyvstandart and Ministry of Education and Science of Ukraine.

Description

Keywords

Citation

Дужа-Задорожна М. Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — № 559 : Проблеми української термінології. — С. 38–39.