Енергетичний аналіз роботи гідродинамічного струменевого кавітатора у процесах очищення стічних вод за кавітаційно-флотаційною технологією

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Наведено результати енергетичного аналізу роботи гідродинамічного струменевого кавітатора. Встановлено залежність величини енергії, що виділяється внаслідок кавітації, від конструктивних параметрів сопел та їх просторової конфігурації. Виконано регресивний аналіз, який дає змогу оцінити вплив кожного з факторів (діаметра сопел та кута атаки струменів) на результативну величину теплової енергії у випадку використання різної кількості сопел. Показано, що найефективніше оброблення водного середовища досягається у разі використання 3-х сопел діаметром 1,6 мм за кута атаки струменів близько 50 градусів. The article presents the results of the energy analysis of a hydrodynamic jet cavitator. The dependency of the magnitude of energy released as a result of cavitation on the nozzle design parameters and their spatial configuration was defined. The authors performed the regression analysis, which allows for estimating the impact of each factor (the nozzle diameter and the angle of jets attack) on effective heat value in case of using different numbers of nozzles. It is shown, that the most effective treatment of the water environment is achieved when using 3 nozzles with a diameter of 1,6 mm at an angle of jets attack around 50 degrees.
Description
Keywords
стічні води, кавітація, флотація, струменевий кавітатор, теплова енергія, сопло, wastewater, cavitation, flotation, jet cavitator, heat energy, nozzle
Citation
Сухацький Ю. В. Енергетичний аналіз роботи гідродинамічного струменевого кавітатора у процесах очищення стічних вод за кавітаційно-флотаційною технологією / Ю. В. Сухацький, З. О. Знак, Р. В. Мних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 354–359. – Бібліографія: 5 назв.