Експертно-соціологічна оцінка якості послуг закладів ресторанного господарства

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Проаналізовано методи оцінювання якості послуг. На основі визначених напрямків покращання об’єктивності розроблено експертно-соціологічний метод, спеціалізований для галузі ресторанного господарства. Выполнены анализ методов оценивания качества услуг. На основании определенных направлений улучшения объективности разработан экспертно-социологический метод, специализированный для отрасли ресторанного хозяйства. The analysis of services quality evaluation methods conducted in the given articles. On the basis of definite directions of objectivity improvement is expertly-sociological method specialized for industry of restaurant economy developed.

Description

Keywords

Citation

Столярчук П. Експертно-соціологічна оцінка якості послуг закладів ресторанного господарства / П. Столярчук, Н. Сусол, Л. Сопільник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – С. 123–129. – Бібліографія: 8 назв.