Символ VS образ: до питання термінологічної варіативності

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто питання співвідношення понять символу й образу. Основну увагу звернено на тлумачення символу й образу в різних гуманітарних студіях, яке дозволяє виявити особливості цих термінів. Заналізовано терміни «символ» й «образ» у семіотиці та культурології. Виявлено взаємозв’язок термінів «художній образ» і «художній символ» у теорії літератури. Згідно з підходами до вивчення лінгвістичних термінів обґрунтовано їхню термінологічну варіативність. The article deals with the correlation between the notions of symbol and image. The main attention is paid to the interpretation of symbol and image in various areas of Humanities, which allows to reveal substantial features of these terms. The terms “symbol” and “image” in semiotics and cultural studies have been analyzed. The interrelation of the terms “artistic symbol” and “artistic image” in literary theory has been discovered. According to the approaches to the study of linguistic terms, their terminological variability is substantiated.

Description

Keywords

українська мова, символ, образ, термінологічна варінтність, символічність, художній образ, знак, інтерпретанта, поняттєва інтерпретанта, культурна інтерпретанта, Ukrainian language, symbol, image, terminology variance, symbolism, artistic image, sign, interpretant, notional interpretant, cultural interpretant

Citation

Альбота С. Символ VS образ: до питання термінологічної варіативності / Соломія Альбота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 107–110. – Бібліографія: 25 назв.