Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5- карбонових кислот в ацетонітрилі

Abstract

За температурною залежністю розчинності естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4- тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот в ацетонітрилі розраховано ентальпію та ентропію їх розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначеної за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованої на 298 К, розраховані ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування за 298 К.
Enthalpy and entropy of dissolution from the temperature dependence of the solubility of esters of 6-methyl-2-oxo-4-aryl-1,2,3,4-tetrahidropirymidyn-5-carboxylic acids (or 6- methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate) in acetonitrile were determined. Enthalpies and entropies of mixing at 298 K were calculated using enthalpies of fusion determined by DTA analysis and were adjusted to 298 K. The influence of solvent on the solubility and magnitude of the enthalpy and entropy of mixing at 298 K were shown.

Description

Keywords

ентальпія розчинення, ентальпія змішування, ентальпія плавлення, ентропія розчинення, ентропія змішування, ентропія плавлення, естери 6- метил-2-оксо-4-арил-1, 2, 3, 4-тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот, enthalpy of dissolution, enthalpy of mixing, enthalpy of fusion, entropy of dissolution, entropy of mixing, entropy of fusion, 6-methyl-2-oxo-4-aryl-1, 2, 3, 4- tetrahidropirymidyn-5-carboxylate

Citation

Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5- карбонових кислот в ацетонітрилі / О. Р. Рідка, В. С. Матійчук, Н. І. Тищенко, Р. Р. Костюк, В. В. Кочубей, В. В. Сергеєв // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 28–33. — (Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. органічна хімія).