Edukacja biblioteczna użytkowników w Bibliotece Politechniki Białostockiej

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Współczesna biblioteka akademicka to miejsce, gdzie spotykają się użytkownicy będący na różnych etapach swojej drogi ku wiedzy. Z uwagi na ten fakt, edukacja biblioteczna pod względem formy i zakresu przekazywanych treści powinna być dostosowana do poziomu wiedzy i umiejętności odbiorców. Artykuł opisuje rozwój edukacji bibliotecznej w Bibliotece Politechniki Białostockiej w ciągu kilku dziesięcioleci, a także prezentuje aktualnie podejmowane działania edukacyjne bibliotekarzy realizowane wśród różnych grup użytkowników: studentów, dzieci (w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego) oraz innych okazjonalnych odbiorców, w celu podniesienia ich kompetencji i kształcenia umiejętności informacyjnych. The modern academic library is a place where users are at different stages of their path to knowledge. Library education is varied in terms of the form and scope of content delivered, tailored to the recipient. On the other hand, the main goal – to improve the competence and education of users' information skills, has always remained the same. This article describes the educational activities of librarians of the Library of Bialystok University of Technology among different user groups: students, children of Podlaskie Children’s University and other occasional recipients, in order to improve their skills and information literacy. Наукова бібліотека – це осередок, де зустрічаються читачі, які перебувають на різних етапах інформаційної компетенції. Бібліотечне навчання, організоване у Бібліотеці Білостоцького технічного університету, полягає в індивідуальному підході з використанням форм, методів і змістового наповнення, орієнтованого на кожного користувача. Висвітлено види діяльності, скеровані до різних груп користувачів: студентів, дітей (у рамках Підляського дитячого університету) та інших користувачів з метою формування у них інформаційної компетенції та навичок. У статті представлено розвиток інтегрованого навчання в Бібліотеці Білостоцького технічного університету протягом десятиліть.

Description

Keywords

kształcenie umiejętności informacyjnych, edukacja biblioteczna, Biblioteka Politechniki Białostockiej, education of information skills, library education, Library of Bialystok University of Technology, формування інформаційних компетенцій, бібліотечне навчання, Бібліотека Білостоцького технічного університету

Citation

Kierejczuk E. Edukacja biblioteczna użytkowników w Bibliotece Politechniki Białostockiej / Elżbieta Kierejczuk, Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 336–353. – Bibliografia.