Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів

Abstract
Розглянуто проблему індивідуалізації навчання студентів на базі персонального навчального середовища (PLE). Вивчено можливості оптимізації навчального процесу з використанням індивідуалізації підготовки майбутніх спеціалістів. Розглянуто перспективи розвитку PLE, переваги та недоліки його впровадження.
The problem of individualization of student learning based on personal learning environment (PLE) is considered. The possibilities of optimization of the educational process with the use of individualization of preparation of future specialists are studied. Perspectives of PLE development, advantages and disadvantages of its implementation are considered.
Description
Keywords
персональне навчальне середовище, сервіси, оптимізація навчального процесу, студент, соціальний простір, Personal Learning Environments, services, optimization of the educational process, student, social space
Citation
Химиця Н. Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів / Наталія Химиця, Олександр Морушко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 34–41.